Blog

[Nhập môn Data Warehouse] ETL dữ liệu

Tổng quan ETL Tiến trình ETL hay còn được gọi là tiến trình thu thập và tích hợp dữ liệu (Data Acquisition and Integration). Phân tích Hệ thông nguồn (Source System Analysis): Nguyên lý phân tích Source System: Phương pháp phân tích Source System: Phân tích Hệ thống đích (Target…

Bảng tạm (temporary table) trong SQL

1. Sự khác biệt giữa 2 loại bảng tạm trong SQL Server Đối với SQL Server các bạn có 2 dạng bảng tạm đó là: 2. Sử dụng để tạo ra bảng tạm trong SQL Server Để thực hiện tạo bảng tạm dạng local, các bạn học cơ sở dữ liệu SQL cần…

Temporary table trong Oracle

Temporary tables hay còn gọi là bảng tạm, đây là bảng dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu, tuy nhiên nó vẫn chứa một số tính năng của một bảng thông thường như triggers, lưu dữ liệu, … chỉ có một điều khác biệt là bảng tạm không thể…

Tối ưu chi phí cho AWS EC2

Khi sử dụng AWS EC2, bạn cần phải biết các loại trả phí sau đây để có thể lựa chọn phù hợp và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp. AWS EC2 có các lựa chọn trả phí như sau: 1. On-Demand On-Demand nghĩa là bạn sử dụng bao nhiêu thì trả bấy…

Phân biệt Security Group và Network ACL trong AWS

Khi sử dụng AWS, bạn cần cẩn thận quan tâm về vấn đề security. AWS có nhiều dịch vụ quản lý security như IAM, Security Group, Network ACL (Network Access Control List),… Bài này sẽ so sánh sự khác nhau của Security Group và Network ACL. 1. Sử dụng ở đâu Điều đó nghĩa là: 2. Statefull và Stateless Trước hết bạn…