KHÓA HỌC THEO LỘ TRÌNh


Lộ trình trở thành Data Analyst từ con số 0
Lộ trình trở thành Data Engineer từ con số 0
Lakehouse Fundamentals

KHÓA HỌC theo TỪNG MÔN

Power BI - Phân tích và trực quan hóa dữ liệu
SQL - Truy vấn và thao tác dữ liệu
DWH / ETL - Xây dựng kho dữ liệu Data Warehouse
Data Model - Thiết kế mô hình dữ liệu trong doanh nghiệp
Python for Beginner - Python cho phân tích dữ liệu
AWS for Data Engineer
Big data with Spark - Dữ liệu lớn với Spark.
Google BigQuery for Data Analysis (Beginner)

KHÓA HỌC CHÍNH HÃNG CHUẨN QUỐC TẾ

Liên kết với các trường đại học

Học viện Chính sách và Phát triển
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Học Viện Ngân Hàng
Trường Đại học Hà Nội
Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Thủy Lợi

hình ảnh Liên kết với các trường đại học

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

HỌC VIÊN THAM GIA
+
HỌC VIÊN
HỢP TÁC TUYỂN DỤNG VỚI
+
CÔNG TY
ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC VIÊN
+
CÂU HỎI ĐƯỢC GIẢI ĐÁP