Câu chuyện ngành Data

Sẽ thế nào nếu Microsoft tích hợp AI ChatGPT vào Word, Outlook và PowerPoint?

Tích hợp một trong những thuật toán machine learning mạnh nhất thế giới hiện tại vào những ứng dụng văn phòng phổ biến bậc nhất sẽ tạo ra lợi thế ra sao? Lấy ví dụ, Microsoft có thể lấy mô hình ngôn ngữ từ GPT-3 để quét toàn bộ văn bản chữ ghi lại từ một cuộc họp…

Top 11 xu hướng Big Data (Dữ liệu lớn) cho năm 2023

Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu (Big data and analytics-BDA) là một nguồn tài nguyên quan trọng cho các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân hiện nay, cũng như cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Phần lớn…