Databricks

Databricks là một nền tảng dựa trên đám mây duy nhất có thể xử lý tất cả các nhu cầu về dữ liệu của bạn, điều đó có nghĩa đây cũng là một nền tảng duy nhất mà toàn bộ nhóm dữ liệu của bạn có thể cộng tác trên đó.

databricks

Triển khai khôi phục Databricks Workspace

Phục hồi thảm họa cho Databricks đề cập đến một tập hợp các chính sách, công cụ và quy trình. Nó cho phép khôi phục hoặc tiếp tục cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghệ quan trọng sau hậu quả của thảm họa tự nhiên hoặc do con…

databricks

Databricks – Bảo mật

Bài viết này bao gồm các phần riêng biệt được viết bởi Databricks và SEC Consult tương ứng. Nó đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật của các vấn đề bảo mật được phát hiện, các cấu hình bị ảnh hưởng, tác động và các giải pháp được triển khai…

AzureDatabricks

Azure Databricks – Cơ chế xử lý linh động

Azure Databricks là gì? Cơ chế xử lý của Azure Databricks linh động như thế nào? Xem thông tin tham khảo dưới đây! I. Tổng quan Azure Databricks là gì? Azure Databricks là dịch vụ triển khai Databricks trên nền tảng Azure, cung cấp khả năng autoscale, tương tác với các…

So sánh Snowflake với Databricks

Databricks Vs Snowflake

Do tầm quan trọng ngày càng tăng của phân tích dữ liệu và quản lý dữ liệu đối với các doanh nghiệp. Việc so sánh giữa nền tảng dữ liệu Snowflake và Databricks là cần thiết cho thị trường ngày nay. Các tổ chức cần một cơ chế để thu…

Triển khai Databricks

Trong thời đại số hóa hiện nay, việc xử lý và phân tích dữ liệu trở thành một phần quan trọng đối với sự thành công của các doanh nghiệp. Và để đáp ứng nhu cầu đó, triển khai Databricks đã trở thành một giải pháp hàng đầu cho việc…

Hướng dẫn cài đặt sử dụng databricks

Databricks là một nền tảng mạnh mẽ và linh hoạt cho phân tích dữ liệu và máy học, và nó đã trở thành một công cụ quan trọng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. Databricks cung cấp phiên bản cộng đồng miễn phí, cho phép bạn trải nghiệm và…