Chính sách của Học Viện Phân tích dữ liệu Insight Data

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của học viên, chúng tôi xin thông báo về chính sách chung của trung tâm. Bằng việc đăng ký khóa học, học viên sẽ xác nhận và đồng ý với các điều khoản dưới dây

1. TRÁCH NHIỆM CỦA INDA

 • INDA chịu trách nhiệm quản lý về tình trạng và chất lượng giảng dạy của Trung tâm/Giảng viên, đồng thời quản lý về sĩ số học viên tham gia học tại nơi đã đăng ký.
 • Học phí của Học viên được tính đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí được tính ngay từ thời điểm học viên đăng ký tham gia học. Học viên sẽ không phải thanh toán thêm hoặc riêng khoản phí nào khác.
 • INDA hỗ trợ học phí bằng các hoạt động khuyến mãi như: ưu đãi giảm học phí, tặng quà. Học phí cuối cùng Học viên cần thanh toán là phí sau khi đã áp dụng những khuyến mại trên.
 • INDA cam kết kể từ thời điểm khai giảng, Trung tâm/Giảng viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về lộ trình giảng dạy, bài tập, điểm kiểm tra, phản hồi và kết quả học của học viên trong lớp.
 • INDA luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía học viên nhằm giúp INDA cải thiện chất lượng Khóa học/Giảng dạy. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của INDA dưới đây:
 • Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email dangky.inda@gmail.com
  Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN

2.1 Học thử

  • Để đảm bảo số lượng học viên mỗi lớp (có giới hạn) và chất lượng giảng dạy, INDA không áp dụng chính sách học thử.

2.2 Học lại

  • Học viên sau khi tham gia các khóa học có nhu cầu học để ôn tập, củng cố lại kiến thức, cập nhật kiến thức mới trong giáo trình; không giới hạn số lần học lại khóa học cùng loại.

2.3 Đối tượng đủ điều kiện học lại:

  • Học viên đã đăng ký và hoàn thành 100% học phí

  • Không nghỉ quá 3 buổi học tại khóa học cùng loại diễn ra trước đó

  • Hoàn thành trên 80% bài tập tại khóa học cùng loại diễn ra trước đó

2.4 Đối tượng bị từ chối học lại:

  • Không thanh toán đủ 100% học phí

  • Nghỉ quá 3 buổi học tại khóa học cùng loại diễn ra trước đó

  • Hoàn thành dưới 80% bài tập tại khóa học cùng loại diễn ra trước đó

  • Đăng ký học lại nhưng không tham gia và không báo trước 5 ngày cho Học viện

  • Có hành vi gian lận, lợi dụng chính sách của Học viện

2.5 Một số lưu ý:

 • Quyền học lại không quy đổi thành tiền và không có giá trị chuyển nhượng

 • Các trường hợp đổi, tách, gộp khóa học sẽ do Học viện quyết định

3. ĐỔI LỚP VÀ ĐỔI MÔN HỌC

3.1 Đổi lớp

  • Đổi lớp được định nghĩa là Học viên muốn chuyển sang khóa học tương đương nhưng có thời gian học khác, chênh lệch không quá 14 ngày.

  • Học viên được tham gia lớp mới từ số thứ tự buổi tương ứng với số thứ tự buổi kết thúc lớp lớp trước đó

3.2 Đổi môn học

  • Đổi môn được định nghĩa là Học viên muốn chuyển sang môn học khác loại với môn học đã đăng ký trước đó Đối tượng đủ điều kiện đổi môn là Học viên không học quá 2 buổi kể từ khi môn học mà Học viên muốn đổi diễn ra Cách thức đổi môn học:

  • Khi đổi khóa học có giá trị tương đương hoặc thấp hơn, Học viên không mất chi phí chuyển đổi giữa 2 khóa học.

  • Khi đổi khóa học có giá trị cao hơn, Học viên sẽ chịu trách nhiệm đóng bổ sung học phí còn thiếu, được tính tại thời điểm đổi.

3.3 Bảo lưu

  • Học viên đã thông báo bảo lưu khóa học tới INDA có thể bảo lưu khóa học và được học lại miễn phí trong thời hạn 2 năm kể từ khi thông báo bảo lưu.

  • Học viên được bảo lưu tối đa 2 lần cho khóa học đăng ký

  • Để tham dự khóa học bảo lưu, Học viên cần chủ động thông báo cho Học viện trước ít nhất 10 ngày về thời gian có thể tham gia học trở lại. Học viện sẽ sắp xếp cho Học viên khóa học phù hợp nhất tại thời điểm đó.

4. CHUYỂN NHƯỢNG HỌC PHÍ

  • Học viên vì một lý do cá nhân nào đó không thể tiếp tục tham gia các lớp học đã đăng ký có thể chuyển nhượng cho người khác trong vòng 60 ngày kể từ khi đóng học phí.
 •  
  • Chuyển nhượng được áp dụng cho các lớp Học viên chưa tham gia học.
 •  
  • Học viên chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất, cho 1 người và cần thông báo tới Học viện ít nhất 5 ngày trước khi lớp học được sắp xếp tiếp theo diễn ra. Nếu Học viên báo muộn hơn thời gian trên, Học viện sẽ sắp xếp cho Học viên khóa học phù hợp nhất tại thời điểm đó.
 •  
  • Học viện sẽ hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng, không thu thêm bất kỳ phí nào.

5. HOÀN HỦY HỌC PHÍ

  • Học viên được quyền yêu cầu hoàn hủy học phí, Học viện sẽ giải quyết hoàn lại đến 80% học phí đã đóng.
 •  
  • Học viện không áp dụng chính sách hoàn hủy học phí, trừ trường hợp Học viên chứng minh được lỗi do phía Học viện, bao gồm: 
   • Học viên đã đăng ký nhưng không được Học viện sắp xếp lớp trong vòng 3 tháng kể từ khi đóng học phí, mà không thông báo trước
   • Học viện thay đổi lịch học, thời gian khai giảng, hình thức học mà không thông báo trước 72h từ khi lớp khai giảng
 •  
  • Trong trường hợp Học viên không thể tham gia khóa học vì lý do chủ quan, Học viện không giải quyết hoàn hủy học phí
   Trường hợp này, Học viên có thể bảo lưu hoặc nhượng lại cho người khác, Học viện hỗ trợ các thủ tục bảo lưu hoặc chuyển nhượng mà không thu thêm bất kỳ phí nào.
 •  
  • Khóa học của Học viên sẽ được bảo lưu hoặc thay đổi hình thức học phù hợp trong các trường hợp bất khả kháng, bao gồm: 
   • Các hiện tượng thiên nhiên như mưa, lũ, hỏa hoạn, bão, sóng thần, núi lửa phun trào…
   • Các hiện tượng xã hội như: chiến tranh, đảo chính, đình công, dịch bệnh, cấm vận, thay đổi chính sách của Chính phủ

Mọi thắc mắc cần giải đáp, hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Email: dangky.inda@gmail.com

Hotline: 0945.618.746 (Mr.Trưởng)

               0986.882.818 (Mr.Phượng)