SQL

SQL là ngôn ngữ để làm việc với cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều hoạt động như tạo cơ sở dữ liệu, xóa, trích xuất dữ liệu, sửa đổi dữ liệu,… Trong sê-ri bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về SQL, tạo bảng, các truy vấn, mệnh đề,…

[Nhập môn Data Warehouse] ETL dữ liệu

Tổng quan ETL Tiến trình ETL hay còn được gọi là tiến trình thu thập và tích hợp dữ liệu (Data Acquisition and Integration). Phân tích Hệ thông nguồn (Source System Analysis): Nguyên lý phân tích Source System: Phương pháp phân tích Source System: Phân tích Hệ thống đích (Target…

Bảng tạm (temporary table) trong SQL

1. Sự khác biệt giữa 2 loại bảng tạm trong SQL Server Đối với SQL Server các bạn có 2 dạng bảng tạm đó là: 2. Sử dụng để tạo ra bảng tạm trong SQL Server Để thực hiện tạo bảng tạm dạng local, các bạn học cơ sở dữ liệu SQL cần…

Temporary table trong Oracle

Temporary tables hay còn gọi là bảng tạm, đây là bảng dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu, tuy nhiên nó vẫn chứa một số tính năng của một bảng thông thường như triggers, lưu dữ liệu, … chỉ có một điều khác biệt là bảng tạm không thể…

Cài đặt và cấu hình Oracle GoldenGate

>>> Đọc thêm: KHOÁ HỌC TRUY VẤN VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU SQL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO KHÓA HỌC DATA WAREHOUSE : TỔNG HỢP, CHUẨN HÓA VÀ XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP KHÓA HỌC DATA MODEL – THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU TRONG DOANH…

Sequence trong Oracle là gì?

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một đối tượng thường được dùng để tạo ra các số tăng dần hoặc giảm dần trong Oracle, đó là Sequence. Mỗi một Sequence được tạo ra sẽ được lưu trữ trên hệ thống cho đến khi bạn thực hiện một thao tác…

SQL | SEQUENCE – Dãy số tăng tự động

SEQUENCE là một tập hợp các số nguyên được tạo thứ tự theo yêu cầu. Các SEQUENCE thường được sử dụng trong cơ sở dữ liệu vì đáp ứng yêu cầu của nhiều ứng dụng là đòi hỏi mỗi hàng trong một bảng chứa một giá trị duy nhất tương tự…

SEQUENCE trong SQL Server

Sequence là một tập hợp các số nguyên được tạo thứ tự theo yêu cầu. Các sequence thường được sử dụng trong cơ sở dữ liệu vì đáp ứng yêu cầu của nhiều ứng dụng là đòi hỏi mỗi hàng trong một bảng chứa một giá trị duy nhất tương tự…

5 cách để tối ưu câu truy vấn SQL của bạn

Tối ưu câu truy vấn SQL: Là một lập trình viên, chắc chắn bạn sẽ phải làm việc với Database. Mặc dù các framework ORM (Object Relation Mapping) hiện nay cung cấp rất nhiều hàm thực hiện việc thao tác với DB. Tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng được tối…