SQL

SQL là ngôn ngữ để làm việc với cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều hoạt động như tạo cơ sở dữ liệu, xóa, trích xuất dữ liệu, sửa đổi dữ liệu,… Trong sê-ri bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về SQL, tạo bảng, các truy vấn, mệnh đề,…

Hội thảo Khoa học Quốc gia: Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số – Lần thứ 2

Ông Hà Vũ Phượng – Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Phân tích Dữ liệu Insight Data đồng hành với tư cách là diễn giả khách mời tại Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề: Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội…

Cách tính quyền trong AWS

1. Mở đầu Khi làm việc hay quản lý với AWS, bạn bắt buộc phải nắm được cách tính quyền cho các tài nguyên trong AWS. Các quyền trong AWS được quản lý ở các đơn vị sau: Để tính quyền, bạn chỉ cần đơn giản nhớ 3 nguyên tắc sau: Chú ý: Chỉ cần nhớ…

Sử dụng AWS SSO thay thế cho IAM User

1. Mở đầu AWS SSO là dịch vụ giúp các user đăng nhập chỉ một lần để sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau như AWS, Jenkins,… Với việc chỉ đăng nhập một lần duy nhất, user cũng như người quản lý sẽ không phải quản lý nhiều user và mật khẩu khác nhau, giảm đi gánh…

[Nhập môn Data Warehouse] ETL dữ liệu

Tổng quan ETL Tiến trình ETL hay còn được gọi là tiến trình thu thập và tích hợp dữ liệu (Data Acquisition and Integration). Phân tích Hệ thông nguồn (Source System Analysis): Nguyên lý phân tích Source System: Phương pháp phân tích Source System: Phân tích Hệ thống đích (Target…

Bảng tạm (temporary table) trong SQL

1. Sự khác biệt giữa 2 loại bảng tạm trong SQL Server Đối với SQL Server các bạn có 2 dạng bảng tạm đó là: 2. Sử dụng để tạo ra bảng tạm trong SQL Server Để thực hiện tạo bảng tạm dạng local, các bạn học cơ sở dữ liệu SQL cần…

Temporary table trong Oracle

Temporary tables hay còn gọi là bảng tạm, đây là bảng dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu, tuy nhiên nó vẫn chứa một số tính năng của một bảng thông thường như triggers, lưu dữ liệu, … chỉ có một điều khác biệt là bảng tạm không thể…

Cài đặt và cấu hình Oracle GoldenGate

>>> Đọc thêm: KHOÁ HỌC TRUY VẤN VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU SQL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO KHÓA HỌC DATA WAREHOUSE : TỔNG HỢP, CHUẨN HÓA VÀ XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP KHÓA HỌC DATA MODEL – THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU TRONG DOANH…