Lộ trình đào tạo Data Engineer

LỘ TRÌNH TRỞ THÀNH DATA ENGINEER CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Bỏ đi suy nghĩ không tự tin; hoang mang, mất định hướng công việc đến ngay INDA để nhận được sự tư vấn, định hướng và CAM KẾT GIỚI THIỆU VIỆC LÀM nhé!
Ảnh-chụp-màn-hình-2021-11-09-lúc-15_optimized_optimized_optimized_optimized.47.38

Tất cả các học viên tại INDA  đều tìm được việc làm tại các các doanh nghiệp trong nước và quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp lộ trình học như: FIS Bank, SV Tech, iERP, VP bank, Techcombank, Seabank, MB Bank, VC corp,….. với mức lương khởi điểm từ 500 – 1200$
Dù bạn đang hướng tới các doanh nghiệp hàng đầu hay đơn giản là mong muốn có những chuyển biến vững chắc đầu tiên sau khi chuyển ngành, INDA sẽ đem tới cho bạn chương trình bám sát thực tế, định hướng công việc rõ ràng trong quá trình học và cam kết giới thiệu việc làm.

>>>Tham khảo thêm: Data engineer là gì? Công việc chính của DE? Các kỹ năng cần thiết

Yêu cầu

Mọi đối tượng trên 18+

Thời gian học

2 buổi/tuần, 2h/buổi

Số buổi

40 buổi/lộ trình

Số học viên

10 – 15 học viên/lớp

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT KHÓA HỌC

Support học viên trọn đời

Bạn sẽ được cầm tay chỉ việc bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ các công ty công nghệ hàng đầu, đội ngũ mentor sẵn sàng support, fix bug xuyên màn đêm cùng học viên 24/7.  Inda luôn RECORD lại bài giảng để học viên xem lại bất cứ khi nào muốn  

Cam kết việc làm

Sau khi kết thúc lộ trình, bạn sẽ được INDA giới thiệu việc ngay tại các công ty, doanh nghiệp là đối tác của INDA (gần 200 công ty), phù hợp với định hướng của bản thân.

08ce629413ebe6b5bffa3
Học thực chiến + Được thực tập dự án

Học thực chiến, bám sát với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. 30% lý thuyết và 70% thực hành; thuyết trình và bảo vệ sản phẩm cuối khoá, phát triển toàn diện các kỹ năng của bản thân! 

Bạn sẽ thực tập 1 tháng với các dự án thật giúp có thể bắt tay vào ngay công việc và nhận được nhiều cơ hội tại các công ty lớn.

LỘ TRÌNH DATA ENGINEER

Data Engineer Full Track

Bài 1: Tổng quan về CSDL,SQL, Cài đặt tools thao tác với CSDL

Bài 2: Câu lệnh truy vấn (Query): Truy vấn dữ liệu đơn giản, truy vấn dữ liệu nâng cao: Where, Order By, Distinct, Alias

Bài 3: Cấu trúc và thao tác dữ liệu: Nhóm lệnh định nghĩa cấu trúc dữ liệu, nhóm lệnh thao tác với dữ liệu

Bài 4: Các hàm cơ bản: Hàm xử lý số, chuỗi, ngày/tháng, chuyển đổi, hàm tổng hợp

Bài 5: SQL Join: Giới thiệu về SQL Join: inner join, left join, right join, full join, cross join

Bài 6: SQL Join (Nâng cao): Join nhiều bảng (>5-7 bảng) kết hợp với các mệnh đề

Bài 7: Các chuyển đề khác: Subquery, sử dụng With, tạo View,..

Bài 8: Kết nối Power BI & Tổng kết: Dự án cuối khóa & chia sẻ kinh nghiệm tổng kết

Kết quả đạt được:

 • Hiểu cách tổ chức dữ liệu, phân tích và lợi ích của các bài toán phân tích dữ liệu;
 • Nắm được những KPI, chỉ tiêu, công thức tính toán, thống kê dữ liệu trong thực tế tại các doanh nghiệp
 • Thành thạo truy vấn, trích xuất, lọc dữ liệu từ CSDL, chèn các điều kiện vào để trích xuất dữ liệu đáp ứng 1 hoặc nhiều yêu cầu nào đó
 • Sử dụng các mệnh đề joins để ghép nối các bảng 
 • Tính sum, average, min, max, các loại hàm đếm, groupby theo các tiêu chí
 • Sử dụng các tables trung gian để tăng tốc độ đọc dữ liệu

Bài 1: Tổng quan PL/SQL, cài đặt SQL Developer để thao tác với CSDL

Bài 2: Các lệnh cơ bản trong PL/SQL: rẽ nhánh If then else, Vòng lặp: For loop / Loop / while loop, Con trỏ Cursor

Bài 3: Các hàm nâng cao: Merge, Ranking Function, Analytic Function…

Bài 4: Sequence, Xử lý tiến trình trong SQL(Transaction)

Bài 5: Lập trình thủ tục (Procedure), Hàm (Function)

Bài 6: Lập trình Package, Trigger

Bài 7: Tối ưu hiệu nặng CSDL với Index,Partition

Bài 8: Tổng kết: Dự án cuối khóa & chia sẻ kinh nghiệm tổng kết

Kết quả đạt được:

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ PL/SQL
 • Tạo và sử dụng Store Procedure, Function, Package và Trigger
 • Xây dựng các kiểu dữ liệu cấu trúc phức tạp và kiểu dữ liệu con trỏ
 • Sử dụng thành thạo các Package có sẵn trong môi trường phát triển ứng dụng Oracle
 • Tối ưu thiết kế của CSDL để tăng hiệu năng hệ thống
 • Tăng tốc và tối ưu các câu lệnh giúp chạy nhanh gấp nhiều lần.
 • Phát triển các báo cáo bằng SQL 

Yêu cầu: đã biết về SQL cơ bản (Level 1)

 1. Giới thiệu về Data Warehouse – Kho dữ liệu
  Kiến trúc tổng thể, vai trò các thành phần, thuật ngữ chuyên ngành
  Giới thiệu về Data Model sử dụng trong Kho dữ liệu
 2. Thiết lập hệ thống và cấu hình môi trường
 3. Giai đoạn 1: ETL dữ liệu từ Nguồn vào vùng tạm (Staging)
 4. Giai đoạn 2: ETL từ vùng Tạm (Staging) vào DataWarehouse
 5. Giai đoạn 3: ETL từ DataWarehouse vào DataMart
 6. Giai đoạn 3 (tiếp): Xây dựng luồng ETL cho cả doanh nghiệp
 7. Giai đoạn 4: Phát triển báo cáo BI (sử dụng Microsoft Power BI)
 8. Mô hình dữ liệu trong DWH: Giới thiệu về các loại Dim và Fact. Cơ chế SCD Type 2
 9. Tích hợp dữ liệu thông qua API đưa vào Data Lake, Datawarehouse
 10. Tổng kết, dự án cuối khóa và chia sẻ kinh nghiệm

Kết quả đạt được:

 • Hiểu rõ quy trình thiết kế kho dữ liệu Data Warehouse từ đầu đến cuối.
 • Nắm bắt được mô hình dữ liệu Star Schema phổ biến trong DWH
 • Hiểu rõ kiến trúc của ETL (Oracle Data Integrator 12c)
 • Phát triển các job ETL, các thủ tục để đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn về kho dữ liệu
 • Xây dựng đa luồng, chạy song song các job ETL để tối ưu hiệu quả
 • Xây các Datamart phục vụ báo cáo phân tích BI
 • Phát triển báo cáo thông minh BI (sử dụng PowerBI) hỗ trợ ra quyết định

Yêu cầu: đã biết về SQL cơ bản (Level 1)

Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu;

Bài 2: Thiết kế mô hình thực thể liên kết (ERD) & mô hình mô tả tiến trình

Bài 3: Chuyển mô hình thực thể liên kết ERD thành thiết kế mức logic

Bài 4: Chuyển thiết kế mức logic thành thiết kế mức vật lý (mức bảng, cột trong CSDL)

Bài 5: Thực hành thêm các dự án thực tế

Bài 6: Chuẩn hóa CSDL

Bài 7: Tổng kết, dự án cuối khóa và chia sẻ kinh nghiêm

Kết quả đạt được:

 • Hiểu rõ quy trình thiết kế Data Model
 • Thành thạo cách chuyển đổi giữa các chuẩn thiết kế
 • Hiểu được cách thức tổ chức, lưu trữ thông tin, tối ưu thiết kế.
 • Thiết kế được các hệ thống database cho nhiều ứng dụng khác nhau(Application)
 • Nắm được thiết kế Data model, tiền đề cho xây dựng kho dữ liệu (data warehouse) 

Bài 1: Introduction & Setup Google Bigquery

 • Giới thiệu về Google Bigquery
 • Tạo tài khoản Google Cloud
 • Giới thiệu cấu trúc, bảng cột, kiểu dữ liệu
 • Giới thiệu về CSDL mẫu

Bài 2: Data Query Language (Truy vấn dữ liệu)  + Data Definition Language (Định nghĩa cấu trúc dữ liệu)

 • Câu lệnh truy vấn (Query): Truy vấn dữ liệu đơn giản, truy vấn dữ liệu nâng cao:
  Where, Order By, Distinct, Alias…
 • Giới thiệu nhóm lệnh định nghĩa cấu trúc dữ liệu
 • Các phương thức Import Data (Import file,Insert,..)
 • Nhập/Xuất dữ liệu

Bài 3: Aggregating functions (Hàm tổng hợp) + Anlytic Funtion + Window functions

 • Các hàm cơ bản: Hàm xử lý số, chuỗi, ngày/tháng, chuyển đổi
 • Các hàm tổng hợp: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, VAR, GROUP BY + HAVING
 • Anlytic Funtion
 • Window functions

Bài 4: Join Basic + Join Advance

 • Left Join, Right Join, Inner Join, Full Join, Cross Join/ ON/USING
 • SQL Join (Nâng cao): Join nhiều bảng (>5-7 bảng) kết hợp với các mệnh đề  

Bài 5: Table Expressions (CTEs)  + View + Subquery + Query History,Save Query, Schedule Query

 • Create/Alter View/Materialized View
 • Design an optimized query for Materialized View

Bài 6+7: Bigquery Machine Learning

 • Time series prediction using BigQuery ML
 • Multiple time series prediction
 • ML daily prediction refresh – Scheduled Queries

Bài 8: Tổng kết

 • Kết nối,hiển thị data với Google Data Studio
 • Kết nối,hiển thị data với Power BI
 • Dự án cuối khóa & chia sẻ kinh nghiệm tổng kết

Kết quả đạt được:

 • Giới thiệu Google BigQuery
 • Các kỹ thuật và công cụ khác nhau để tải dữ liệu vào Google BigQuery
 • Thành thạo truy vấn, trích xuất, lọc dữ liệu từ CSDL, chèn các điều kiện vào để trích xuất dữ liệu đáp ứng 1 hoặc nhiều yêu cầu nào đó
 • Sử dụng các mệnh đề joins để ghép nối các bảng
 • Tính sum, average, min, max, các loại hàm đếm, groupby theo các tiêu chí
 • Trực quan hóa dữ liệu của bạn trong Google Data Studio, Power BI

HỌC PHÍ

KHÓA LẺ
(học từng khóa)

Học phí: Liên hệ

 • Hỗ trợ phỏng vấn và tư vấn nghề nghiệp
 • Bộ câu hỏi phỏng vấn dành cho DE 
 
 
 

 chjfyfmbvgghjjhhhbbbbbbknknnkkkkkkkkkkkkkkkkkmm  
 

COMBO CẢ LỘ TRÌNH DATA ENGINEER
(5 khóa)

Học Phí: Liên hệ

Ưu đãi lên đến 40%

 • Cam kết việc làm tại các đối tác của INDA.
 • Được thực tập 1 tháng hoặc làm project thực tế
 • Tặng miễn phí khóa học python, 60+ ebook về các lĩnh vực chuyên ngành
 • Bộ câu hỏi phỏng vấn dành cho DE  

NHỮNG NƠI HỌC VIÊN ĐÃ ĐẶT CHÂN TỚI

1000+

Học viên tốt nghiệp có ngay công việc mơ ước

$500-$1200

Mức lương trung bình của một Data Analyst/Data Engineer

GIẢNG VIÊN TẠI INDA

PHẢN HỒI HỌC VIÊN VÀ ẢNH THỰC TẾ

DOANH NGHIỆP CHÚNG TÔI ĐÃ ĐÀO TẠO

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Online: Học trực tiếp với giảng viên qua các nền tảng Google Meet / Zoom /  Teams . Mỗi buổi học INDA luôn record lại và gửi cho học viên sau buổi học.

Offline: Vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên hiện tại INDA không tổ chức học offline

Vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên hiện tại INDA không tổ chức học offline. Chỉ tổ chức học Online học trực tiếp với giảng viên qua các nền tảng Google Meet / Zoom /  Teams . Mỗi buổi học INDA luôn record lại và gửi cho học viên sau buổi học.

Sau khi kết thúc lộ trình, bạn sẽ được INDA giới thiệu việc ngay tại các công ty, doanh nghiệp là đối tác của INDA (gần 200 công ty), phù hợp với định hướng của bản thân.

Học viện INDA sẽ hỗ trợ đào tạo lại hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lần nếu bạn cảm thấy chưa nắm bắt được kiến thức.

Học viện INDA luôn cam kết MIỄN PHÍ HỌC LẠI không giới hạn đến khi bạn nắm rõ được kiến thức.

Liên hệ với chúng tôi

  Xin vui lòng điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay cho bạn khi nhận được thông tin: