Data Warehouse

Cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu bản chất data warehouse là gì? Những thông tin về lợi ích, phương pháp thiết kế và cấu tạo của data warehouse mà bạn cần biết

Temporary table trong Oracle

Temporary tables hay còn gọi là bảng tạm, đây là bảng dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu, tuy nhiên nó vẫn chứa một số tính năng của một bảng thông thường như triggers, lưu dữ liệu, … chỉ có một điều khác biệt là bảng tạm không thể…

ETL là gì? Các công cụ ETL trong Data Warehouse

ETL là gì? ETL là gì? Khái niệm này có thể hiểu như sau: Extracts dữ liệu – tức là đi thu gôm dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau – doanh nghiệp của bạn sẽ có một vài phần mềm với mỗi phần mềm đảm nhiệm một công việc nào…