Google Bigquery

Tìm hiểu PIVOT trong BigQuery

Đôi khi, bạn muốn định dạng lại kết quả truy vấn của bảng để có các cột riêng biệt cho từng giá trị duy nhất. Đây được gọi là Pivot table, nó chỉ là một chức năng hiển thị được hỗ trợ bởi các công cụ BI. Tuy nhiên, đôi khi có…

Cách xuất dữ liệu ra File trong Google BigQuery

Việc xuất dữ liệu sang File từ BigQuery yêu cầu sử dụng Google Cloud Storage để lưu trữ tệp đã xuất. Sau khi tệp được lưu trữ trong Google Cloud Storage, bạn có thể tải xuống hoặc xuất tệp ở nơi khác nếu cần. Khi bạn đã tạo Cloud Storage, bạn cũng sẽ…

Tìm hiểu Partitioning & Clustering trong BigQuery

Trong bài đăng blog này, Inda sẽ giải thích các tính năng phân vùng (partitioning) và phân cụm (Clustering) trong BigQuery là gì và cách tăng hiệu suất truy vấn và giảm chi phí truy vấn của bạn. Partitioning Phân vùng (Partitioning) bảng có thể làm cho các truy vấn…

Window Functions trong Google Cloud Bigquery

Giới thiệu Trong Bigquery các Window Functions, hoặc các Analytic Functions là một hàm để tính các giá trị tổng hợp trên một nhóm các dòng . Chúng trả về một giá trị duy nhất cho mỗi dòng, ngược lại với các hàm tổng hợp (Aggregate function) trả về một giá trị…

Analytic Functions trong Google Cloud Bigquery

Khi làm việc với Bigquery của google cloud, chắc hẳn chúng ta sẽ rất hay gặp và sử dụng các analytic functions, vậy analytic functions là gì, chúng có ý nghĩa gì và cách sử dụng như thế nào, bài viết này chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về…

Các kiểu dữ liệu trong Google Cloud Bigquery

Bigquery suppost nhiều kiểu dữ liệu, có thể là những kiểu cơ bản như Interger, Boolean, hay những kiểu phức tạp hơn như Array, Struct. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái quát từng kiểu dữ liệu. Data type properties Khi lưu trữ cũng như truy vấn dữ liệu, hãy…