Định hướng nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp có thể được hiểu là việc mà cá nhân mỗi người tự đặt ra các lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Các lựa chọn này cần đảm bảo phù hợp với khả năng, sở thích, tính cách, điều kiện gia đình,…, và những yếu tố khác có liên quan đến từng nghề nghiệp cụ thể như mức thu nhập, cơ hội việc làm

Phân tích dữ liệu

Trong thời đại số hóa ngày nay, dữ liệu đã trở thành một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Tuy nhiên, dữ liệu mà chúng ta thu thập hàng ngày chỉ có ý nghĩa khi chúng được biến đổi thành thông tin hữu ích và giá trị. Hãy cùng…