Data Lake

Data lake là một kho lưu trữ trung tâm chứa một lượng lớn dữ liệu thô được giữ để sử dụng khi cần thiết. Vì dữ liệu được giữ nguyên gốc nên doanh nghiệp không cần phải đầu tư cho việc biến đổi, phân loại và lưu trữ dữ liệu đến khi có nhu cầu sử dụng.

Phân biệt: Database, Data Warehouse, Data Mart, Data Lake, Data Lakehouse, Data Fabric, Data Mesh

Chào mọi người, Hôm nay, tiếp tục Series Phân tích dữ liệu kinh doanh, mình sẽ chia sẻ với mọi người những khái niệm phổ biến nhất liên quan về thiết kế hệ thống dữ liệu bên dưới nhé, vì khi làm phân tích dữ liệu thì chúng ta cũng sẽ cần…