Lộ Trình

Lộ trình trở thành Data Analyst (DA)

Những công việc liên quan đến dữ liệu như Data Analyst trở thành những ngành “khát” nhân lực. Cơ hội việc làm đa dạng và thu nhập tương đối tốt khiến nhiều ứng viên quan tâm đến công việc này. Do đó, nhiều bạn trẻ đang trên đường tìm kiếm lộ trình…