bigdata

Test Data cần biết những gì?

Là một tester, bạn có thể nghĩ rằng “Việc tạo testcase là đủ thách thức, vậy tại sao phải bận tâm về một thứ như test data?”. Mục đích của bài viết này là giới thiệu cho bạn hiểu nhiều hơn về kiểm thử dữ liệu, tầm quan trọng của nó…

Triển khai giải pháp kho dữ liệu (Data Warehouse), Hồ dữ liệu (Data Lake) của Google Cloud

Google cung cấp nhiều dịch vụ điện toán đám mây (gọi là Google Cloud Platform – GCP) giúp các doanh nghiệp Triển khai giải pháp kho dữ liệu (Data Warehouse / BigData) một cách nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm nhất mà không phải mua sắm bất kỳ phần cứng…