phuonghv

Bảng tạm (temporary table) trong SQL

1. Sự khác biệt giữa 2 loại bảng tạm trong SQL Server Đối với SQL Server các bạn có 2 dạng bảng tạm đó là: 2. Sử dụng để tạo ra bảng tạm trong SQL Server Để thực hiện tạo bảng tạm dạng local, các bạn học cơ sở dữ liệu SQL cần…

Temporary table trong Oracle

Temporary tables hay còn gọi là bảng tạm, đây là bảng dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu, tuy nhiên nó vẫn chứa một số tính năng của một bảng thông thường như triggers, lưu dữ liệu, … chỉ có một điều khác biệt là bảng tạm không thể…

8 bước ứng dụng data driven trong marketing

Bài viết này sẽ giúp bạn biết được tầm quan trọng của việc ra quyết định dựa trên việc biết được Data driven là gì, cũng như cách mà nó thay đổi các quy trình ra quyết định của hai tập đoàn trị giá hàng tỷ đô tại Mỹ là Progressive và…

Cài đặt Oracle Business Intelligence 12c (Oracle BIEE) trên Windows 10

Cài đặt Java Cách tải Tải file: jdk-8u202-windows-x64.exe Hoặc truy cập và đăng nhập vào liên kết sau để tải (lưu ý chọn đúng phiên bản của Windows): https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html Cài đặt Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME và PATH Cài đặt Oracle Fusion Middleware Cách tải Tải và giải nén…

Data warehouse là gì?

Các nhà quản lý thường muốn có thật nhiều góc nhìn khác nhau về một vấn đề nào đó trước khi đưa ra quyết định, các góc nhìn này cần số liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Data warehouse tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau tập trung về một…

Cài đặt Oracle Database 19c trên Windows

Oracle Database là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hoạt động theo mô hình khách chủ và được phát triển bởi Tập đoàn Oracle. Ngôn ngữ truy vấn chính là PL/SQL. Cách Tải Cài đặt Vào Start > Run > Gõ Services.msc > chọn OK Màn hình…