Đào tạo doanh nghiệp

KHOÁ ĐÀO TẠO POWER BI CHO PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM CƠ SỞ NAM SÀI GÒN THÁNG 07/2022

Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (the Royal Melbourne Institute of Technology, viết tắt: RMIT) là một trường đại học Úc hoạt động tại Việt Nam với hai học sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Phân hiệu tại Việt Nam của trường có tên chính thức là Đại học RMIT Việt Nam (RMIT University…

ĐÀO TẠO TABLEAU CHO MOBIFONE

MobiFone là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800. Ngày 01/12/2014, Công ty được chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh doanh trong các lĩnh vực: dịch vụ viễn…