Data Model

Data modeling (mô hình hóa dữ liệu) là quá trình mô tả doanh nghiệp của bạn một cách trực quan nhờ nắm rõ các yêu cầu về dữ liệu và cách mà những dữ liệu này có thể củng cố các quy trình kinh doanh. Mục đích của việc này là chỉ ra những loại dữ liệu nào đang được lưu trữ trong hệ thống thông tin, mối liên hệ giữa chúng, cách thức phân nhóm và tổ chức dữ liệu, cũng như chỉ ra định dạng và thuộc tính của chúng.

Data Model trong Power BI

Data Model trong Power BI là gì? Mình đã từng thấy rất nhiều người lúng túng và chưa biết “data model” là gì, và thực sự điều này hoàn toàn dễ hiểu thôi, data model hay tạm dịch ra tiếng việt là “mô hình dữ liệu” là một khái niệm…