Tối ưu SQL

Tối ưu hóa câu lệnh SQL

Mở đầu Tối ưu hóa câu lệnh SQL rất quan trọng trong những phần mềm liên quan nhiều đến nghiệp vụ như ngân hàng, các tập đoàn, công ty lớn… thì số lượng records trong DB rất lớn. Việc join nhiều table với hàng trăm, chục nghìn bản ghi là…