Bigquery

Lợi ích của Google BigQuery

Google BigQuery là một dịch vụ web RESTful cho phép tương tác để phân tích các tập dữ liệu khổng lồ lên tới hàng tỉ dòng hoạt động cùng với Google Storage . Nó là một cơ sở hạ tầng như một dịch vụ ( IaaS ) có thể được sử dụng bổ…

Triển khai giải pháp kho dữ liệu (Data Warehouse), Hồ dữ liệu (Data Lake) của Google Cloud

Google cung cấp nhiều dịch vụ điện toán đám mây (gọi là Google Cloud Platform – GCP) giúp các doanh nghiệp Triển khai giải pháp kho dữ liệu (Data Warehouse / BigData) một cách nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm nhất mà không phải mua sắm bất kỳ phần cứng…

Triển khai Kho dữ liệu trên Google BigQuery

Google BigQuery được phát hành vào năm 2011 và là kho dữ liệu doanh nghiệp của Google Cloud, với mục tiêu là nhắm đến sự linh hoạt kinh doanh. Kiến trúc không máy chủ (serverless architecture) cho phép nó hoạt động ở quy mô và tốc độ lớn để cung cấp…