Oracle BIEE

Cách tạo báo cáo trong BI Publisher

Yêu cầu: thiết lập nguồn dữ liệu trong BI Publisher trước khi thực hiện các nội dung bên dưới. Đăng nhập BI Publisher Liên kết đăng nhập: http://localhost:9502/xmlpserver Tạo Data Model Tạo Report Chúng tôi chuyên cung cấp những khoá học về Phân tích dữ liệu, đăng ký ngay để nhận được tư…

Cách tạo báo cáo trong BI Publisher bằng RTF Template

Đăng nhập BI Publisher Liên kết đăng nhập: http://localhost:9502/xmlpserver Tạo Data Model Export XML từ Data Model Cài đặt BI Publisher Desktop: Plugin cho Word Kiểm tra phiên bản Office: Tải file: BIPublisherDesktop32.exe hoặc BIPublisherDesktop64.exe tương ứng với phiên bản Word 32-bit hoặc 64-bit. Hoặc truy cập và đăng nhập vào liên kết sau để…

Cách thiết lập Email trong BI Publisher

Để gửi được báo cáo qua Email và tạo các Report Job (Schedule) trong BI Publisher bạn cần thiết lập một SMTP Server. Yêu cầu: chuẩn bị một tài khoản Gmail để thiết lập các nội dung bên dưới. Trên Gmail Đăng nhập vào Gmail và bỏ xác minh đăng nhập 2 bước (bỏ phần xác thực…

Cài đặt Oracle Business Intelligence 12c (Oracle BIEE) trên Windows 10

Cài đặt Java Cách tải Tải file: jdk-8u202-windows-x64.exe Hoặc truy cập và đăng nhập vào liên kết sau để tải (lưu ý chọn đúng phiên bản của Windows): https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html Cài đặt Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME và PATH Cài đặt Oracle Fusion Middleware Cách tải Tải và giải nén…