Lake House

Cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu bản chất Lake House là gì? Những thông tin về lợi ích, phương pháp và cấu tạo của Lake House mà bạn cần biết

Phân biệt: Database, Data Warehouse, Data Mart, Data Lake, Data Lakehouse, Data Fabric, Data Mesh

Chào mọi người, Hôm nay, tiếp tục Series Phân tích dữ liệu kinh doanh, mình sẽ chia sẻ với mọi người những khái niệm phổ biến nhất liên quan về thiết kế hệ thống dữ liệu bên dưới nhé, vì khi làm phân tích dữ liệu thì chúng ta cũng sẽ cần…