KPI, Biểu đồ

Tìm hiểu hệ thống dữ liệu cho Sales Management trong việc vận hành bộ phận kinh doanh

Chia lead cho sales như nào cho công bằng và không lãng phí nguồn lực của công ty? Đánh giá hiệu suất đội ngũ kinh doanh như thế nào? Chi phí bán hàng như vậy đã hợp lý chưa? Nếu không có một bức tranh dữ liệu toàn cảnh, từ…

YouTube Dashboards - Example #1: YouTube Video Performance Dashboard

Xây dựng báo cáo dựa trên dữ liệu từ nền tảng Youtube(Youtube Dashboard)

KPI hoặc chỉ số YouTube là một công cụ đo lường đánh giá được sử dụng cho đánh giá nội dung video trên kênh truyền thông xã hội YouTube. Nó dựa trên việc xác định các yếu tố phù hợp cần thiết để thiết lập nội dung thành công, điều…

Facebook Dashboards - Example #1: Facebook Page Dashboard

Xây dựng báo cáo dựa trên dữ liệu từ nền tảng FaceBook (FaceBook Report)

Các chỉ số hoặc KPI của Facebook là một phép đo hiệu suất được sử dụng để theo dõi các chi tiết cụ thể của Fan Page trên Facebook, một chiến dịch cụ thể hoặc nội dung được chia sẻ. Các chỉ số này (Hiển thị, Tiếp cận, Tương tác,…)…

Xây dựng Business Dashboard theo chủ đề, ngành nghề, phòng ban

Ngày nay trong một tổ chức, mọi bộ phận đều có thể sử dụng Dashboard. Chúng là những công cụ thiết yếu giúp họ khai thác tối ưu những thông tin mà họ thu thập được từ hệ thống của mình. Các công cụ Business Intelligence là chìa khóa của…

HR Dashboards - Example #1: Employee Performance Dashboard

Xây dựng báo cáo chăm sóc khách hàng(Customer Service Dashboard)

Nhiệm vụ của Customer Service là hỗ trợ khách hàng sau bán và gia tăng tỷ lệ hài lòng của khách hàng. Nhiệm vụ này sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả khi được ứng dụng hệ thống dữ liệu nội bộ nhờ các dữ…