Event

SQL CHAMPIONSHIP SEASON 2 – KHỞI NGUỒN CHO GIẤC MƠ LÀM DATA

𝐒𝐐𝐋 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝟐 – Đ𝐀̃ 𝐓𝐈̀𝐌 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐐𝐔𝐀́𝐍 𝐐𝐔𝐀̂𝐍 𝐂𝐔̉𝐀 𝐌𝐔̀𝐀 𝐍𝐀̀𝐘 Vậy là cuộc thi 𝐒𝐐𝐋 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝟐 đã chính thức khép lại, Học viện INDAACADEMY xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn thí sinh đã dành thời gian tham gia…