PowerBI

Power BI là tên gọi chung của một bộ các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng đám mây, có giao diện vô cùng thân thiện với người dùng. Nó là một công cụ BI và trực quan hóa dữ liệu từ các nguồn khác nhau để trở thành một bảng dashboard có thể tương tác trực tiếp và các báo cáo phân tích.

VAR là gì? Tại sao phải dùng VAR?

VAR là gì? VAR là viết tắt của Variable – được hiểu là biến khi viết hàm DAX trong Power BI. VAR được dùng để khai báo biến lưu giữ giá trị (giá trị cụ thể hoặc giá trị được lựa chọn); nhiều giá trị như bảng thông tin; biểu thức.VD:…